Enerji Sözlüğü

Enerji Terimleri Sözlüğü

Enerji terimlerinin açıklamaları, kullanım yerleri ve hesaplama yöntemleri için hazırlanmış sözlüğümüz ile terimleri okumanız daha kolay.

Sistem Alış Teklif Fiyatı

Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının sistemden alış için talep ettikleri birim fiyatlardır.

Sistem Alış Teklif Miktarı

Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim azalması ya da tüketim artış miktarlarını ifade eder.

Sistem Dengesizlik Fiyatı

Uzlaştırma dönemi bazında belirlenen piyasa katılımcılarının denge sorumluluklarından kaynaklanan enerji dengesizliklerine uygulanan fiyattır.

Sistem Marjinal Fiyatı

Sistem yönünün enerji açığını göstermesi halinde yük alma teklif fiyatlarının en düşüğünden, sistem yönünün enerji fazlasını göstermesi halinde yük atma teklif fiyatlarının en yükseğinden başlanılmak üzere, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar dikkate alınarak belirlenen net talimat hacmine tekabül eden teklif fiyata denir.

Sistem Satış Talimatı

Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının sistem satışları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimlerdir.

Sistem Satış Teklif Fiyatı

Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının sisteme satış için talep ettikleri birim fiyatlardır.

Sistem Satış Teklif Miktarı

Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim artışı ya da tüketim azalma miktarlarıdır.

Talep Kontrolü

Üretim kapasitesinin yetersiz olması durumunda talebi düşürmek için, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde TEİAŞ ve kullanıcılar tarafından uygulanan hizmetleri ifade eder.

Talep Tahmini

Sistem işletmecisi tarafından günlük olarak yayımlanan, saatlik tüketim öngörülerine verilen isimdir.

Talimat Etiketi

Sistem işletmecisi tarafından gün öncesi planlama ve/veya dengeleme güç piyasasında piyasa katılımcılarına yük alma ya da yük atma talimatlarının hangi amaçla verildiğinin belirlenmesi için kullanılan değişkendir.

Tedarikçi

Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketleri ifade eder.

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Teklif Bölgesi

Sınırlarını oluşturan iletim sistemi bağlantı noktalarında, büyük çaplı iletim kısıtlarının beklendiği en küçük topolojik iletim sistemi bölgesine verilen isimdir.

Teminat Seviyesi

Bir piyasa katılımcısının Piyasa İşletmecisine sunmuş olduğu teminat olarak kabul edilebilecek değerlerin toplam tutarını ifade eder.