Enerji Sözlüğü

Enerji Terimleri Sözlüğü

Enerji terimlerinin açıklamaları, kullanım yerleri ve hesaplama yöntemleri için hazırlanmış sözlüğümüz ile terimleri okumanız daha kolay.

Tesis

Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı ifade eder.

TETAŞ

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

Ticaret Sınırları

Teklif bölgeleri arasındaki teknik, güvenlik gibi nedenlerle kullanıma kapatılmış olan iletim kapasitesi dışında kalan, elektrik ticareti için saatlik olarak izin verilebilir maksimum iletim kapasitesi limitleridir.

Ticari İşlem Onayı

Piyasa işletmecisinin, her bir teklif bölgesi için NPTF'nin hesaplanmasını takiben, her bir piyasa katılımcısına yapmış olduğu ve ilgili piyasa katılımcısı için belirlenmiş olan alış-satış miktarlarını içerir bildirimlerdir.

Toptan Elektrik Piyasası

Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından organize edilen gün öncesi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarıdır.

Uzlaştırma Dönemi

Uzlaştırma işlemleri için esas alınan zaman dilimleridir.

Uzlaştırma

Dengeleme mekanizmasından ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması işlemlerini ifade eder.

Uzlaştırmaya Esas Elektrik Enerjisi Teslim Noktası

Çekiş ya da ihracat yapılan ve iletim sistemi kaybına maruz bir iletim sistemi bağlantı noktasıdır.

Ünite

Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını ifade eder.

Üretim Tesisi

Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.

Üretim

Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.

Yan Hizmetler

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan hizmetleri ifade eder.

Yük Alma Talimatı

Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük almaları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimleri ifade eder.

Yük Alma Teklif Fiyatı

Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük alma için talep ettikleri birim fiyatlardır.

Yük Alma Teklif Miktarı

Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim artış ya da tüketim azaltma miktarlardır.