Elektrik Direği Nedir? Elektrik Direk Çeşitleri ve Özellikleri

Elektrik Direği Nedir? Elektrik Direk Çeşitleri ve Özellikleri
Bilgi

Elektrik Direği Nedir? Elektrik Direk Çeşitleri ve Özellikleri

19 Nisan 2023 - Yazar : Aydem Perakende
Bu yazının içinde neler var?

Elektrik enerjisi, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve üretiminden sonra uzak noktalara iletimi çok önemlidir. 

Elektrik enerjisinin kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda üretim ve tüketim yerlerinin birbirlerine yakın konumlarda olması nedeniyle çok büyük güçlerde enerjiye ihtiyaç duyulmamıştır ancak günümüzde talebin artmasıyla birlikte enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerden daha uzaklardaki şehirlere ve sanayi alanlarına elektrik enerjisi taşınması gereklidir. Bu esnada kayıpların yaşanması da iletken çapları ve kalitesi ile birlikte yükü taşıyacak olan elektrik direklerinin önemi artmıştır.

Elektrik iletimi konusunda büyük öneme sahip olan elektrik direklerinin özellikleri, çeşitleri ve elektrik telleri üzerine konan kuşları elektrik çarpar mı gibi pek çok ilginç bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.


 

Elektrik Direği Neden Kullanılır? Önemi Nedir?

Elektrik enerjisinin iletimi için kullanılan yapılara elektrik direği adı verilir. Elektrik iletim hatları genellikle yüksek gerilimli kabloların taşınması için kullanılır ve bu kabloların desteklenmesi gereklidir. Elektrik direkleri, yüksek gerilimli kabloları taşımak için kullanılan yüksek ve sağlam yapılardır.

Elektrik enerjisinin dağıtımında hayati bir rol oynayan elektrik direkleri, elektrik şebekesinin belirli bölgelerine akım sağlamak için yararlanılan transformatörlerin ve diğer ekipmanların kurulumu için de kullanılır. Elektrik direkleri ayrıca sokak aydınlatması, trafik ışıkları, iletişim hatları ve diğer altyapı sistemleri için de kullanılabilir.

Elektrik direkleri, insanların günlük yaşamında önemli bir role sahiptir. Bu yapılar olmadan modern hayatta kullanılan pek çok cihaz çalışamaz ve yaşam kalitesi ciddi şekilde düşer. Elektrik direkleri aynı zamanda afet durumlarında da önem taşır. Deprem, fırtına, sel ve diğer doğal afetlerde bu direkler hasar görebilir ve tamir edilinceye kadar elektrik enerjisinin dağıtımı için alternatif bir yöntem yoktur.

 

Elektrik Direğindeki Parçaların Özellikleri

Elektrik direği birbiri ile uyumlu kompleks parçalardan oluşur. Bu parçalar ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Ark Boynuzu: Elektrik arkının (elektriksel olarak yüksek gerilim uygulandığında, iki iletken arasında oluşan elektriksel boşluğun hava, gaz veya sıvı ortamda elektrik deşarjı yoluyla aşılması) daha güvenli bir şekilde dağılmasını sağlayan bir parçadır.
 • Ark Çemberi: Ark boynuzu ile birlikte kullanılır ve elektrik arkının kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Çelik Alüminyum İletken: Elektrik direğindeki enerjinin iletilmesini sağlayan iletken materyaldir.
 • Galvanizli Köşebent Demiri: Direk gövdesinin şekillendirilmesinde kullanılan dayanıklı bir malzemedir.
 • Konsol: Elektrik direğindeki iletkenin tutturulduğu bir eklentidir.
 • Zincir İzolatör: Elektrik akımının direkten toprağa doğru akmasını önleyen izolasyon parçasıdır.
 • Camper: Elektrik direği ile bağlantılı olan enerji hatlarının bağlandığı malzemedir.
 • Damper: Elektrik direğindeki iletkenin rüzgârın etkisiyle sallanmasını engelleyen bir materyaldir.
 • Üst Gövde: Elektrik direğinin en üstünde bulunur ve direkteki iletkenleri destekler.
 • Bayrak: Elektrik direği üzerindeki iletkenin dönüş yapmasını önleyen parçadır.
 • Alt Gövde: Elektrik direğinin en altında bulunur ve direğin toprağa sabitlenmesini sağlar.
 • Tırmanma Vidaları: Elektrik direği üzerine tırmanılmasını sağlayan minik eklentilerdir.
 • Korkuluk: Elektrik direği üzerinde çalışan kişilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan küçük malzemelerdir.
 • Direk Numarası: Elektrik direğinin numarasını belirlemek için kullanılan direğe özel numaradır.
 • Direk Ayağı: Elektrik direğinin beton ayaklarının bağlandığı malzemelerdir.
 • Beton Ayak: Elektrik direğinin sabitlenmesini sağlayan temeldir.
 • Topraklama Levhası: Elektrik direği üzerindeki elektromanyetik akımları toprağa akıtmak için kullanılır.
 • Ölüm Tehlikesi Levhası: Elektrik direği üzerinde çalışmanın tehlikeli olduğunu belirten bir uyarı levhasıdır.

Elektrik Direğindeki Parçaların Özellikleri

 

Gerilim Seviyesine Göre Direk Çeşitleri

Elektrik dağıtım ağları, farklı gerilim seviyelerinde çalışan sistemlere sahiptir. Bu nedenle, farklı gerilim seviyelerine göre farklı direk tipleri kullanılır.

Alçak Gerilim Direkleri Nedir?

Genellikle 1.000 voltluk veya daha düşük gerilim seviyelerinde kullanılan direklerdir. Bu direkler, evlerde ve küçük işletmelerde kullanılan elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılır. Alçak gerilim direkleri, taşıyıcıların direğe yerleştirilmesi ve iletkenlerin direğe sabitlenmesi için uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Orta Gerilim Direkleri Nedir? 

Orta gerilim direkleri genellikle 1.000-69.000 voltluk gerilim seviyelerinde kullanılırlar. Orta gerilim direkleri, endüstriyel tesislerde ve büyük şehirlerdeki dağıtım hatlarında kullanılır. Bu direkler, daha yüksek gerilim seviyelerinde çalıştığından daha büyük ve daha dayanıklıdır.

Yüksek Gerilim Direği Nedir? Yüksek Gerilim Direkleri Nelerdir?

Yüksek gerilim direkleri 69.000-500.000 voltluk gerilim seviyelerinde kullanılırlar. Bu direkler, geniş alanlarda elektrik dağıtımı yapmak için kullanılır ve özellikle şehirlerarası elektrik hatlarında kullanılır. Yüksek gerilim direkleri, daha büyük ve daha yüksek dayanıma sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

 • T Tipi Direkler

Bu tip direkler kirişlere dikey olarak monte edilmiş bir çift çapraz kola sahiptirler. Y veya delta konfigürasyonları için uygundur. T tipi direklerin taşıyabileceği yük, çapraz kol uzunluğuna ve malzeme kalınlığına bağlıdır.

 • N Tipi Direkler

En yaygın olarak kullanılan yüksek gerilim direklerinden biridir. En önemli özellikleri, N şekilli taşıyıcıya sahip olmalarıdır. Bu tasarım, güçlü bir yapı ve yüksek direnç sağlar. Ayrıca, yüksek mukavemetli çelik veya kompozit malzemelerden yapılmıştır.

 • D Tipi Direkler

Bu tip direkler çelikten yapılmış T tipi direklerin geliştirilmiş bir versiyonudur. Yüksek gerilim hatlarının yapımında sıklıkla kullanılır ve bir D şeklindeki taşıyıcı, iki çift çapraz koluna bağlanır. Bu tasarım, yüksek mukavemet ve dayanıklılık sağlar.

 • Z Tipi Direkler

Z tipi direkler yüksek gerilim hatlarının yapımında kullanılır ve iki Z şekilli taşıyıcıya sahiptir. Bu tasarım, yüksek mukavemet ve dayanıklılık sağlar ve rüzgâr yüklerine karşı daha iyi direnç gösterir.

 

Yapı Malzemesine Göre Direk Çeşitleri

Elektrik direkleri, yapı malzemelerine göre farklı çeşitlere ayrılabilir. En yaygın kullanılan yapı malzemeleri şunlardır:

 • Demir Direkler: Demir direkler, eski tip elektrik direklerinin yapıldığı malzemedir vedüşük gerilim hatları için kullanılır. Bu tür direklerin yapımında genellikle düşük mukavemetli malzemeler kullanılır ve gövde yüksekliği sınırlıdır.
 • Beton Direkler: Beton direkler, elektrik hatlarının taşınmasında yaygın olarak kullanılan dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden yapılmıştır. Yüksek gerilim hatları için kullanılır ve diğer yapı malzemelerine göre daha mukavemetlidir. Beton direklerin avantajı, dayanıklı ve uzun ömürlü olmasıdır.
 • Çelik Direkler: Çelik direkler, yüksek gerilim hatları için tercih edilen bir yapı malzemesidir. Yüksek mukavemetleri sayesinde ağır yükleri taşıyabilirler ve uzun ömürlüdürler. Çelik direkler ayrıca, darbeye dayanıklı ve kolayca monte edilebilirler.
 • Kompozit Direkler: Cam elyafı, karbon elyafı ve epoksi reçine gibi malzemelerin birleşiminden oluşan kompozit direklerin,. hafif ve güçlü bir yapısı vardır. Avantajı, sağlam yapısı ve korozyona dayanıklı olmasıdır.

Yapı Malzemesine Göre Direk Çeşitleri

 

Direk Türlerinin Kendi İçerisinde Avantajları ve Dezavantajları

Direkler, farklı tiplerde ve yapı malzemelerinde üretilir. Her bir direk türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Örnek vermek gerekirse: 

 • Beton direkler yüksek dayanıklılığı sayesinde ağır yükleri taşıyabilir, korozyona dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür ancak yüksek ağırlığı nedeniyle taşınması ve montajı zordur, mukavemeti diğer malzemelere göre daha düşüktür.
 • Çelik direkler yüksek mukavemeti sayesinde ağır yükleri taşıyabilir, darbeye dayanıklıdır ve kolayca monte edilebilir fakat bu direk çeşitleri korozyona yatkındır ve uzun ömürlü değildir. 
 • Kompozit direkler hafif ve güçlü olması ile bilinir. Ayrıca korozyona dayanıklıdır ancak bu direkler pahalı olabilir ve üretim süreci daha zordur.
 • T tipi direklerin montajı ve demontajı kolaydır, hafiftir ve ekonomiktir fakat bu direkler yüksek gerilim hatları için uygun değildir, rüzgâr ve fırtınalara karşı hassastır.
 • N tipi direkler yüksek mukavemeti sayesinde ağır yükleri taşıyabilir. Rüzgâr ve fırtınalara karşı dayanıklı olsa da bu direklerin montajı zordur ve nispeten pahalıdır.
 • D tipi ve Z tipi direkler kolay monte edilebilir, güçlüdür ve dayanıklıdır fakat yüksek ağırlığı nedeniyle taşınması ve montajı zordur. Öte yandan bu direkler rüzgâr ve fırtınalara karşı hassastır.

 

Elektrik Telleri Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik telleri, elektrik akımını iletmek için kullanılan iletkendir. Farklı uygulamalara göre farklı çeşitlerde elektrik telleri mevcuttur. Bazı yaygın elektrik telleri şunlardır:

 • Bakır teller, yüksek iletkenlikleri ve dayanıklılıkları nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bakırın korozyona karşı dayanıklı olması ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması da avantajları arasındadır.
 • Alüminyum teller, bakır tellerden daha ucuzdur ve daha hafiftirler ancak bakıra kıyasla daha düşük bir iletkenlikleri vardır ve daha kolay kırılabilirler.
 • Çelik teller, yüksek mukavemetleri nedeniyle genellikle enerji hatlarında kullanılır. Ayrıca çelik tellerin korozyona karşı dayanıklı olması da avantajları arasındadır.
 • Bakır kaplı alüminyum teller (CCA), bakır tellere kıyasla daha ekonomiktir. Ancak alüminyum tellere göre daha yüksek bir iletkenlikleri vardır ve korozyona karşı daha dayanıklıdırlar.
 • Yalıtımlı teller, özellikle evlerde ve ofislerde elektrik bağlantıları için kullanılır. PVC veya diğer plastik malzemelerle kaplanmış bakır tellerden oluşurlar.
 • Fiber optik teller, yüksek hızlı internet ve telekomünikasyon hizmetleri sağlamak için kullanılır. Işık sinyalleri kullanarak bilgi taşırlar ve çok yüksek bant genişlikleri sağlayabilirler.

 

Yüksek Gerilim Direklerinin Bakımı Nasıl ve Ne Kadar Sürede Bir Yapılmalı?

Yüksek gerilim direklerinin bakımı nasıl olmalıdırYüksek gerilim direklerinin bakımı, güvenli ve sağlıklı bir elektrik iletim sistemi sağlamak için önemlidir. Bakım işlemleri, direklerin ömrünü uzatır, arıza oranını azaltır ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Yüksek gerilim direklerinin bakımı genellikle şu adımları içerir:

 • Yıllık görsel olarak incelenmeli ve arızalar tespit edilmelidir. Bu incelemede, direklerin deformasyonları, çatlakları, korozyonu ve diğer hasarları kontrol edilir.
 • Yüksek gerilim direkleri, toz, kir, yapraklar ve diğer dış etkenler nedeniyle kirlenebilir. Bu nedenle, direkler temizlenmeli ve ayrıca yosun ve diğer bitkisel materyallerden arındırılmalıdır.
 • Yüksek gerilim direklerinin izolatörleri, direklerin en önemli parçalarındandır. Bu nedenle, izolatörlerin sıkıca tutturulduğundan ve çatlak veya diğer hasarlarının olmadığından emin olunmalıdır.
 • Zıpkın ve kelepçeler, yüksek gerilim hatlarını sabitlemek için kullanılır. Bu parçaların gevşek veya hasarlı olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.
 • Yüksek gerilim direklerinin topraklama sistemleri, arıza durumunda güvenliği sağlar. Bu nedenle, topraklama sistemi kontrol edilmeli ve gerektiğinde onarılmalıdır.

 

Enerji Nakil Hatlarından Sorumlu Kuruluşlar

Ülkemizde enerji nakil hattı işletmeciliği genellikle TEİAŞ'a bağlıdır ve iletim hattı taahhüt kuruluşları ihale usulüyle yapım işini alırlar. Bu kuruluşlar, verilen sürelerde gerekli şartları sağlayarak inşa kısmını tamamlarlar.

Bu aşamalar sırasında malzeme ve direklerin temini TEİAŞ şartnamelerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Arazinin kamulaştırılması işlemi ise yüklenici firma tarafından yapılıp tamamlandıktan sonra TEİAŞ'a teslim edilir ya da sadece taahhüt işi gerçekleştirilir.

 

Elektrik Direkleri ile İlgili İlginç Bilgiler

Elektrik direkleri hakkında pek çok kişinin merak ettiği konular vardır. Bunlar arasında direklerden gelen cızırtılar, sistemler üzerindeki küreler, tellere konan kuşlara ne olacağı gibi pek çok konu olabilir. Gelin en yaygın merak edilen konulara birlikte göz atalım.

Elektrik Direklerinden Gelen Cızırtılar Neden Oluşur?

Elektrik direklerinden gelen cızırtılar genellikle elektrik boşalması nedeniyle oluşur. Bu elektrik boşalması, havanın yüksek gerilim elektrik alanından geçmesi sırasında oluşan bir etki olarak tanımlanabilir. Elektrik direklerinde yoğun olarak görülen bu cızırtı sesi, havanın yüksek gerilim elektrik alanından geçerken moleküllerin ayrışması ve yeniden birleşmesi sırasında meydana gelen sürtünme nedeniyle oluşur. Bu sürtünme sonucunda havada küçük patlamalar meydana gelir ve cızırtı sesi duyulur.

Ayrıca elektrik hatlarındaki rüzgâr etkisi, kabloların birbirine sürtünmesi veya birleşim yerlerindeki gevşeklikler de cızırtı sesine neden olabilir. Bu nedenle, düzenli olarak bakım yapılmayan veya bakımı yetersiz yapılan elektrik hatlarındaki cızırtı sesleri daha belirgin olabilir.

Elektrik Tellerinde Kullanılan Kürelerin Anlamı Nedir?

Elektrik Tellerinde Kullanılan Kürelerin Anlamı Nedir?Elektrik tellerinde kullanılan küreler, genellikle yüksek gerilim hatlarında ve hat boyunca belli aralıklarla asılır. Bu küreler, uçuşan yabancı cisimlerin hatlara çarpmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Ayrıca, hava şartlarına bağlı olarak tellerde oluşabilecek buzlanma veya kar birikintileri gibi durumlarda da kürelerin kullanımı tellerde birikme olasılığını azaltabilir.

Bazı ülkelerde, küreler aynı zamanda hatların yüksekliği konusunda da bir gösterge olarak kullanılır.

Örneğin, İngiltere'de kürelerin yerleştirildiği mesafe, hat yüksekliğinin belirli bir oranıdır ve bu oran, yüksek gerilim hatları için ulaşılması zor olan yerlerde, ormanlık alanlarda veya çiftliklerde, hatların yüksekliğini belirlemek için kullanılır.

Elektrik Tellerine Konan Kuşları Elektrik Çarpmaz mı?

Elektrik Tellerine Konan Kuşları Elektrik Çarpmaz mı?Elektrik tellerine konan kuşlara genellikle elektrik çarpmaz. Bu durum tellerdeki elektrik enerjisinin gerilimi ve akımının düşük olmasından kaynaklanır.

Elektrik tellerindeki gerilim, genellikle binlerce volt değil, sadece birkaç yüz volttur. Bu gerilim kuşların üzerindeki tüylerin elektrik yükünü nötralize etmesine izin verir. 

Diğer yandan elektrik tellerine konan kuşların ayakları arasındaki mesafe de çoğu zaman tellerin yalıtım kapasitesi kadar uzundur. Bu, elektrik akımının kuşun ayaklarının üzerinden akmasına engel olur.

Yüksek gerilim hatları gibi daha yüksek gerilime sahip olan hatlarda, tellerdeki elektrik enerjisi yüksek olabilir ve bu durum kuşları elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu nedenle, yüksek gerilim hatlarında, kuşların hatlara konmasını önlemek için bazı önlemler alınır. Örneğin, hatlara tellerle bağlı bir izolatör veya kuş teli gibi engeller yerleştirilebilir.

Elektrik Telleri Birbirine Değerse Ne Olur?

Elektrik tellerinin birbirine değmesi durumunda kısa devre oluşabilir ve bu da tehlikeli olabilir. Kısa devre, bir devrenin direncinin çok düşük olduğu bir durumdur ve normalde akışkan bir devrede akması gereken elektrik akımının normalden çok daha yüksek akması sonucu oluşur.

Örneğin, bir elektrik direğindeki iki farklı telin birbirine değmesi durumunda, akım iki tel arasında doğrudan akar ve devrenin direnci aniden düşer. Bu durumda, elektrik akımı kontrol edilemeyebilir ve aşırı ısınma, yangın veya patlama riski oluşabilir. Ayrıca, kısa devre oluşması halinde devre kesiciler veya sigorta gibi güvenlik önlemleri devreye girebilir.

Elektrik Telleri Yazın Sarkarken Kışın Neden Gergin Olur?

Elektrik telleri, sıcaklık değişimlerine karşı tepki verir ve uzama veya kısalma gibi değişimler yaşayabilirler. Yaz aylarında havanın sıcaklığı artar ve bu da tellerin uzamasına neden olur. Bu nedenle, yaz aylarında teller daha sarkık görünebilir.

Kış aylarında ise hava soğur ve teller daha fazla gerilir. Soğuk hava, tellerin daha az esnek olmasına neden olabilir ve teller daha sıkı gerilmiş gibi görünebilir. Bu nedenle, kış aylarında teller daha gergin görünebilir.

Yağışlı hava da tellerin gerilmesine etki edebilir. Yağmur veya kar, tellerin ağırlığını artırabilir ve teller daha fazla sarkabilir. Bu nedenle, elektrik telleri üzerindeki gerilim değişiklikleri, hava koşullarına, tellerin malzemesine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Elektrik Telleri Neden Yerin Altına Alınıyor?

Elektrik telleri, havada asılı kaldıklarında birçok dezavantajla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, bazı durumlarda tellerin yer altına alınması gerekebilir. Elektrik tellerinin yer altına alınmasına dair bazı nedenler şunlardır:

 • Yüksek gerilimli teller tehlikeli olabilir ve özellikle açıkta asılı kaldıklarında insanlar ve hayvanlar için bir tehlike oluşturabilirler. Yer altına alınan teller, güvenliği artırır ve kazaları önler.
 • Bazı yerleşim alanlarında, havada asılı duran teller görüntü kirliliğine neden olabilir. Yer altına alınan teller, bölgenin daha estetik bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir.
 • Fırtınalar, yüksek rüzgarlar ve diğer doğal afetler elektrik tellerine zarar verebilir ve elektrik kesintilerine neden olabilir. Yer altına alınan teller, doğal afetlerin etkisini azaltır ve elektrik kesintilerinin süresini kısaltır.
 • Yer altına alınan teller, havada asılı duran tellerden daha az enerji kaybederler. Bu nedenle, enerji verimliliğini artırır ve daha az enerji kaybı anlamına gelir.

 

Siz de elektrik direkleri konusu üzerine merak ettiklerinizi bizi takip ederek öğrenebilir, yazı hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.


Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.