Elektrik Akımının İnsan Vücuduna Etkileri

elektrik akımı
Bilgi

Elektrik Akımının İnsan Vücuduna Etkileri

27 Şubat 2023 - Yazar : Aydem Perakende
Bu yazının içinde neler var?

Teknolojinin hızla gelişmesi, elektriğin hayatın her alanında vazgeçilmez bir unsur haline gelmesine neden olmuştur. Evler, okullar, kafeler gibi mekanlara ek olarak son yıllarda toplu taşıma araçlarında dahi elektriğe ulaşım sağlanabilir. Bu kadar sık kullanılan ve neredeyse her an ihtiyaç duyulan elektriğin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Doğru kullanılmadığında tehlikeli bir enerji kaynağı olan elektrik, insan vücuduna ciddi zararlar verebilir. Elektrik akımıyla karşı karşıya kalan kişinin vücudunda yanıklar oluşabilir veya kalp gibi hayati öneme sahip organları hasar alabilir. Dolayısıyla bu tehlikelerin önüne geçmek için her bireyin elektrik hakkında bilinçlenmesi gerekir.

Elektrik akımının insan vücuduna etkileri nelerdir? Elektrik akımından dolayı zarar gören bir kişiye nasıl müdahale edilmelidir? Gelin birlikte bu soruların yanıtları ile beraber elektrik kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları detaylıca inceleyelim.


 

Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik akımının insan vücuduna etkilerini anlamak için öncelikle elektriğin nasıl çalıştığını incelemek gerekir. Elektrik akımı, elektronların metal tel gibi iletken bir madde içinde negatiften pozitife doğru hareketine verilen isimdir. Diğer bir deyişle elektriksel yükün akışıdır. Elektrik akımını ölçmek için kullanılan birim ise amperdir.

Amper, hortum içinden akan suya benzetilebilir. Örneğin bir bahçe hortumla sulanırken suyun hortumun içinden akması için basınca ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde elektrik akımının da kablolardan geçebilmesi için benzer bir şiddet gereklidir. İnsan vücudu ise elektrik akımını geçiren bir yapıdadır ve şiddetli akım çeker. Dolayısıyla elektrik akımı, insan vücuduna çok ciddi zararlar verebilir.

Elektriğin her alanda kullanılarak, gündelik hayatın konforunu üst seviyelere çıkarması ve her yaştan bireyin erişimiyle yaşamı kolaylaştırması bakımından çoğu zaman tehlikesiz olduğu düşünülür. Ancak güvenliğin sağlanması için bu enerji kaynağının ne kadar büyük tehlikelere yol açabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Elektrikle çalışan cihazların kullanıldığı evde, işte ya da okulda her an elektrik sorunları ve tehlikelere maruz kalmak mümkündür.

Elektrik çarpması, elektrik akımının vücuttan geçerek sinir sisteminin ani bir şekilde uyarılmasıdır. Gerilim değerleri farklı olan iki kabloyu aynı anda tutmak veya gerilim değeri olan bir teli tutarken aynı anda toprak ile temas etmek elektrik çarpmasına neden olur. Bunların yanı sıra gerilim değeri aynı olan iki kabloyu aynı anda tutmak da risklidir. Bunun nedeni kablolardan birinin pozitif diğerinin negatif yüklü olma ihtimalidir. Böyle bir durumda ise toprakla temas olmasa da elektrik çarpabilir.

Ek olarak elektrik akımına kapılan bir kişiye dokunmak da elektrik çarpmasına yol açar. Elektrik çarpması sonucunda kişi acı hissedebilir ya da yaralanabilir. Çoğunlukla acıya neden olsa da her zaman iç organlar zarar görmez. Elektriğin vücuda girdiği ve vücuttan çıktığı noktalar zarar görür. Bununla birlikte vücut içinde ilerlediği yoldaki dokular da hasar alır.

 

Elektrik Akımlarının Neden Olduğu Yaralanmalar

Elektrik akımına maruz kalmak kişide çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İç kanama başlayabilir; kişi sinir, kas veya organ kaybı yaşanabilir. Yanıklar, düzensiz kalp atışı, karıncalanma hissi, bilinç kaybı ve baş ağrısı bu sorunlar arasındadır. Bununla birlikte bazı kişilerde fiziksel herhangi bir zarar oluşmazken bazı kişiler şiddetli ağrı hissedebilir veya bazı kişilerde doku hasarı görülebilir.

Eğer kişi yüksek akıma uzun süre maruz kaldıysa kalp krizi, kalp ya da solunum durması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Görünmeyen birçok etkiye neden olmasından dolayı elektrik akımından kurtulan kişi sonrasında hayatını dahi kaybedebilir.

Elektrik çarpması uzun vadede farklı sağlık sorunlarına da yol açabilir. Nörolojik, psikolojik ve fiziksel pek çok tıbbi durumla karşılaşılabilir. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, uykusuzluk, konsantrasyon problemleri ve panik atak elektrik çarpması sonrasında yaşanabilen psikolojik sorunlardandır.

Yaşanabilen nörolojik problemler ise hafıza ve denge kaybı, bayılma ve siyatiktir. Bunların dışında ise kişi vücutta ya da başta ağrı, yorgunluk, kas spazmı, eklem sertliği ve gece terlemeleri gibi fiziksel sağlık sorunları yaşayabilir. Akım çok küçük olsa bile akıma maruz kalındığında verilen tepkiler nedeniyle incinme ya da kırıklar da meydana gelebilir.

Elektrik Akımlarının Neden Olduğu Yaralanmalar

 

Elektrik Kazasında Akım Geçen Tel Bırakılamazsa Ne Olur? 

Elektrik kazası geçiren bir kişi akım geçen teli bırakamayabilir. Bunun nedeni elektrik akımlarının kaslarda spazma yol açmasıdır. 50 Hertz frekansındaki ve 10 ila 40 miliamper arasındaki akımlar, iskelet kaslarında tetanik spazm oluşmasına neden olur. Eğer akım vücuda elden girdiyse tetanik spazm sonucunda parmakların içeri doğru bükülmesine olanak tanıyan fleksör kaslar eli kapatarak avuç içindeki nesneyi sıkı bir şekilde kavrar.

Dolayısıyla tetanik spazm oluştuysa elektrik akımına maruz kalan kişi tuttuğu alet ya da teli istese dahi bırakamayabilir. Böyle bir durumda ise elektrik devresi kapalı kalır ve yaralanma seviyesi yükselir. Deride oluşan yanıklar ve kalpte komplikasyon oluşma riski artar. Yapılan çalışmalara göre 50 Hertz frekansındaki 220 volt şebeke elektriği 6 miliamper üzerinde ise kadınlarda, 9 miliamper üzerinde ise erkeklerde kas spazmı ile avuç içindeki nesnenin sıkıca kavranmasına yol açar.

 

Elektrik Çarpmasında Hasarı Etkileyen 5 Faktör

Elektrik çarpmasının vücuda vereceği zararı etkileyen çeşitli unsurlar bulunur. Elektrik akımına ne kadar uzun süre maruz kalınırsa alınacak hasar o kadar büyük olur. Elektrik çarpmasında hasarı etkileyen faktörlerden en önemlileri şunlardır:

  • Elektrik Çarpma Süresi

Akıma ne kadar uzun süre maruz kalındığı etkisi açısından büyük önem taşır. Akım dokulardan ne kadar uzun süre geçerse verdiği zarar da o kadar artmış olur. Bununla birlikte ölüm olasılığı da artar. 12 volt gibi tehlikesiz olarak kabul edilen düşük bir akım dahi uzun zaman maruz kalınırsa ölüme sebep olabilir. Bununla birlikte daha yüksek voltajlar için de elektrik çarpma süresinin uzunluğu termal yanıkların şiddetini son derece artırır.

  • Akımın Cinsi

Akım cinsi elektrik çarpmasının hasarını etkileyen diğer bir faktördür. Alternatif akım (AC) ya da doğru akım (DC) olarak ikiye ayrılan akım cinsleri karşılaştırıldığında evlerde ve sanayilerde kullanılan şebeke akımı olan AC, DC’ye göre daha tehlikelidir. Bunun nedeni alternatif akımın çoğunlukla kalp ritminde bozukluklara yol açmasıdır. Ayrıca vücudun birçok bölgesi alternatif akıma karşı daha hassastır.

Alternatif akım ve doğru akımın vücuda verdiği hasarlara bakılacak olursa alternatif akımın daha tehlikeli olduğu rahatlıkla görülebilir. 100 miliamperlik alternatif akıma saniyenin beşte biri gibi kısa bir süre maruz kalındığında ani kalp durması olabilir. Diğer yandan 250 miliamper doğru akıma yine saniyenin beşte biri kadar maruz kalınması ölüme yol açmaz.

  • Gerilim

Voltaj ile ifade edilen elektrik akımının gerilimi de çarpmanın boyutunu etkiler. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere insan vücudu için tehlikeli olan gerilim, etkin değeri 50 Volt üstünde olan gerilimdir. Gerilimin düşük ya da yüksek olması alınan hasarı etkiler. Yüksek gerilim, düşük gerilime göre daha tehlikeli kabul edilir ancak düşük gerilimde de risk yok demek mümkün değildir.

Gerilim düşük olduğunda iletim yolu dolaşım sistemidir. Diğer bir deyişle kalp üzerinden geçer. Bunun sonucunda düşük gerilimler de şoka yol açarak ölüme neden olabilir. Yüksek gerilim söz konusu olduğunda ise vücudun daha fazla elektriğe maruz kalmasıyla dolaşım sisteminde yer alan birçok organ iletken olur. Yüksek gerilimde genellikle aşırı ısıdan kaynaklı doku yanması görülebilir.

  • Akım Şiddeti

Elektrik çarpmasının verdiği hasarı etkileyen diğer bir önemli faktör ise akımın şiddetidir. Akım şiddeti arttıkça alınan zarar da ciddi anlamda artar. Bununla birlikte direnç yüksek olduğunda akım şiddeti düşerek tehlikeyi azaltırken voltaj yüksek olduğunda akım şiddeti de yükselerek tehlikeyi artırır. Voltaj, akım şiddeti ve direnç arasındaki bağlantının formülü şudur:

Volt = Amper x Ohm ya da Amper = Volt / Ohm

Akım şiddetine göre olası riskler ise şu şekildedir:

Akım Şiddeti Fizyolojik Belirti
0 - 0,1 miliamper Elde gıdıklanma hissedilir
1 - 5 miliamper Elde uyuşma hissedilir. el ve kol hareketleri zorlaşır.
5 - 15 miliamper Bu noktada tutulan cismi bırakmak mümkündür. Elde ve kolda kramp başlar. Tansiyon yükselir.
15 - 25 miliamper Tutulan cismin kendiliğinden bırakılması mümkün değildir ancak kalbin çalışması etkilenmez.
25 - 80 miliamper Tansiyon yükselir. Kalp düzensiz çalışmaya başlar. Nefes alıp vermek zorlaşır. Kalp durabilir ancak tekrar çalıştırmak mümkündür. Bilinç yerindedir. Bazı kişilerde 50 mA sonrasında bayılma olabilir.
80- 100 miliamper Etki süresine bağlı olarak kalp ritminde bozukluklar oluşur. Bilinç kaybolur.
> 3 - 8 amper Tansiyon yükselir. Kalp durur. Akciğerler şişer. Bilinç kaybolur.

Akım şiddetine göre olası riskler

  • Direnç Seviyesi

Elektrik akımının izlediği yolda karşılaştığı zorluklar direnç olarak adlandırılır. Direncin birimi ise Ohm ile ifade edilir. Akım her zaman direncin en az olduğu yoldan ilerler. Eğer direncin en az olduğu yol insan vücudu ise kişi elektrik akımına maruz kalır. Nemlilik ise direnci azaltan bir faktördür. Örneğin kişi bir su birikintisi üzerindeyse elektrik çarpması riski yükselir. Su ile temas yok ancak kıyafetler ıslak ya da nem oranı yüksekse risk daha çok yükselir.

İnsan vücudu kuruyken direnç değeri 100.000 Ohm iken ıslak bir vücudun direnci 1.000 Ohm olur. Dolayısıyla nemlilik direnç seviyesini düşürdüğünden vücuda akım girmesi kolaylaştırır. Bunun sonucunda daha büyük bir şok yaşanabilir.

 

Elektrik Arızalarında İnsan Sağlığı için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elektrik Arızalarında İnsan Sağlığı için Dikkat Edilmesi GerekenlerElektrik arızalarından en az hasarla kurtulmak için alınacak bazı tedbirler bulunur. Olası risklerin önüne geçmek amacıyla tesisatta kullanılan tüm malzemelerin TSE standartlarına uygun olması gerekir. Elektrikli araç gereçler kullanılacaksa ellerin ve ayakların kuru olmasına da dikkat edilmelidir. Eğer nemli ya da ıslak bir zeminde çalışmak durumunda kalınırsa topraklama hatasına karşı kaçak akım rölesi akım kesici kullanılarak önlem alınmalıdır. Ek olarak giyilen ayakkabıların da yalıtkan olması gerekir.

Elektrikle çalışan cihazların fişini prize takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Prizler ise topraklanmış olmalı ve mümkünse emniyet kapaklı priz tercih edilmelidir. Eğer elektrik sigortasında bir arıza oluştuysa onarım için tel sarılmamalıdır. Bununla birlikte otomatik sigorta daha güvenli olacağından otomatik sigortalar kullanılmalıdır.

Olası kazaların önüne geçmek amacıyla kaçak akım rölesi de kullanılmalıdır. Kaçak akım rölelerinin çalışması ise ayda bir kez kontrol edilmelidir. Elektronik bir cihazın bozulması durumunda bu alanda uzman kişilerden yardım alınması büyük önem taşır. Ayrıca cihazlar kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmalıdır.

Elektrik Kazasında İlk Yardım Nasıl Yapılmalı?

Elektrik çarpan kişiye ilk yardım için şu adımlar izlenmelidir:

  • Üzerinden elektrik akımı geçen kişinin maruz kaldığı hatalı devre hemen kesilmelidir. Fişler prizden çekilmeli, anahtar açılmalı ve sigorta kapatılmalıdır. Eğer bunlar mümkün değilse tahta, cam, plastik, mika, kâğıt, kauçuk ve lastik gibi yalıtkan maddelerden üretilmiş cisimler yardımıyla kişi gerilim altındaki yerden uzaklaştırılmalıdır.
  • Mutlaka bir ambulans çağırılmalıdır. Ambulans beklenirken eğer gerekliyse suni teneffüs ve kalp masajına devam edilir.
  • Elektrik çarpan kişinin solunumu durduysa suni teneffüs yapılır. Dakikada yaklaşık 12 kez nefes verilir. Eğer kalp durduysa kalp masajına başlanır.
  • Eğer kısa devre sonucu yangın gibi bir tehlike oluştuysa güvenliği sağlamak için ilk olarak yangın söndürülmelidir.
  • Elektrik çarpan kişide yanıklar varsa vücudun bu bölgeleri temiz bir bezle örtülür ve herhangi bir madde sürülmez.

Elektrik Kazasında İlk Yardım Nasıl Yapılmalı?


 

Siz hiç elektrik kazasıyla karşılaştınız mı? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.


Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Yorumlar (7)

İSMAİL

Merhaba, 7 Şubat 2024 de Elektrik akımına maruz kaldım. Bir ay oldu. Ben daha önce 220v çarpıldım ama bu kadar uzun şiddetli olmamıştı. Zemin kuru ayağımda spor ayakkabı vardı sigorta kapalı olmasına rağmen kablo bağlantısı yaparken elim sadece kabloya dokundu başka yerle temas olmadı sonra kendimi yere zor attım ellerim ve kollarım uyuştu yerden 20 dk kalkamadım. Birkaç gün sonra sağ baş parmağım ve işaret parmağımda sivilce büyüklüğünde siyahlaştı şu anda yeni yeni geçiyor. Ama on onbeş gündür kalp tarafında ağrı nefes darlığı çekiyorum. Korkmaya başladım kalbime zarar verdi.

P

Pınar

Ben 4 gün önce televizyonun fişini çekmeyi unutup televizyonu kapattım sadece islak bezle tv silerlerken aniden vücudumu titreme aldı ve kalp atışı çok hızlı atmaya başladı hemen bıraktım anında sonra hiçbirine sinirlendiğim hissetmiyorum üç gü boyunca toprağa bastım sizce bi hasar kalmış olabilir mi

A

Ayşe

Bana da 3 hafta önce çarptı bir elim kabloda bir elim merdiven demirinde idi. Bırakamadım yapıştım kaldım. Şimdi ara ara kalbime kramp giriyor normal mi acaba. Ve ne kadar devam eder ki

M

Murat

Herkese geçmiş olsun. Allah yardımcısı olsun bütün sıkıntı çekenleri. B1 vitamini kullanmanızı öneririm. Eksikliğinde vücutta sinirler aç kalıyor. B1 eksikliği diye aratıp araçtırmanızı öneririm.

Z

Zeliha çorak

Ben de yıllar önce duş olurken akıma kapıldım. Sakin kaldım vucudum titriyordu bacaklarıma kramp girdi fiskiyeyi tutan parmakları açtım ama fiskiye elimi bırakmadı. Zorla da olsa bir ayağımı kuru alana atınca fiskiye beni bıraktı. Şuan vucudumun sağ tarafı ağrıyor

H

Hüseyin

Beni 2014 yılında ilaçlama yaptım motorda ilaç bitti ilave ilaç yapmak için motorun kollarından tuttum kolun birinde plastik kaplama vardı birinde yoktu plastik olmayan sol bavçumu tuttu uzun süre uğraştım yanmadan ölmeden kurtuldum sayaçtan gelen kaplo ilaç moturunun kaplusu ile birleştiği ekleri yerdeydi suyuda açık unutmuşum bilmeyerek hertaraf elektrik olmuş ilaç motoru beni bu şekilde çarptı ((( şu anki durumum çok hastanelere nöroloji kas ve sinir uzmanı beyin cerhaği na gittim teşsiz koymadılar elektrik çarptı diye anlattım ondan olmaz dediler şu anki durumum kas ve sinirler bitti konuşma bozuldu ayakta duramıyorum iki haşa destekle yürüyorum oturmamda araç kullaňmada sıkıntı yok yüzde seksen engeli oldum böyle olay yaşayan oldumu kas ve sinir tedavisi olurmu bilgilendirenlere tşk ederim not rahatsızlık yavaş yavaş ilerledi

Y

Yiğitcan

Çok kötü, hiç sevmedim 10tane madde nerede