André-Marie Ampère Kimdir?

André-Marie Ampère Kimdir?
Tarih

André-Marie Ampère Kimdir?

18 Mayıs 2023 - Yazar : Aydem Perakende
Bu yazının içinde neler var?

André-Marie Ampère fizik, kimya ve elektrik alanında yaptığı çalışmalarla tarihe adını altın harflerle yazdıran bilim adamlarından biridir. Yaptığı selenoid ve elektrikli telgraf gibi icatlar ile günümüz dünyasında hala pek çok bilim adamına ilham verir.

Siz de Fransız fizikçi ve matematikçi Ampère’in hayatını ve bilim dünyasındaki yerini merak ediyorsanız, hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için detaylara göz atabilirsiniz.


 

André-Marie Ampère Kimdir?

André-Marie Ampère, 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar yaşamış olan Fransız bilim insanıdır. 20 Ocak 1775 yılında Fransa'nın Lyon kentinde doğan Ampère, kendisi de bir matematikçi olan babasının etkisiyle matematikle erken yaşlarda tanışmıştır. Babası bir kitap satıcısı ve yazar olan Jean-Jacques Ampère’in annesi ise genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Matematik ve fizikle ilgileniyordu ve özellikle Joseph-Louis Lagrange'ın matematiksel analizleri onu etkilemiştir. 

1799 yılında mezun olduktan sonra, öğretmenlik yapmaya başlayarak matematik ve fizik dersleri vermiştir. Daha sonra, 1809 yılında Paris Üniversitesi'nde profesör olarak bu görevde 27 yıl boyunca kalmıştır. 

André-Marie Ampère Fransız Devrimi için önemli bir figür ve aynı zamanda ünlü filozof Jean - Jacques Rousseau hayranıydı. Çağdaşları arasında, onun eserleri, insan doğası, toplumun doğası ve siyasi kurumlar üzerine yaptığı düşünceleri ile büyük ilgi görmüştür. André-Marie Ampère’in gençliğinde patlak veren Fransız Devrimi de ünlü bilim insanının hayatını önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle babası yeni siyasi akımlara direndiğinden giyotin ile idama mahkûm edilmiştir. Bu olay André-Marie Ampère’i derinden yaralayarak çalışmalarına bir süre ara vermesine sebep olmuştur.

Eğitim hayatı boyunca elektromanyetizmanın temellerini araştırmaya başlamış ve manyetik etkileşimler üzerine bir dizi deney yapmıştır. Bu çalışmaları sonucunda, manyetik etkileşimleri matematiksel olarak tanımlayan Ampere Yasası adı verilen bir yasa geliştirmiştir. Ayrıca manyetik alanların matematiksel tanımlarını da geliştirmiştir. Bu çalışmaları, elektrik akımı ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan elektromanyetik dalga teorisinin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm bu olaylar elektriğin icadına temel hazırlamıştır. 

Ampère ayrıca optik alanında da çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarla, ışığın elektrik ve manyetik alanlar tarafından oluşturulduğunu ve yayıldığını belirlemiştir. Polarizasyon ve ışığın kırılması gibi optik olaylar hakkında da araştırmalar yapmıştır.

Ampère, bilimsel çalışmalarının yanı sıra, ailesine ve topluma da büyük önem vermiştir. 1802'de evlenmiş, beş çocuğu olmuştur. Ayrıca, yerel bir tiyatroda oyuncu ve yönetmen olarak da çalışmıştır. Ampère, toplumsal adalet konusunda da aktif bir rol oynamış ve özellikle hapis cezalarına karşı çıkmıştır. 1830'da Ampère, Collège de France'daki görevinden emekli olmuş, ancak bilimsel çalışmalarına devam etmiş ve ölümüne kadar birçok makale yayınlamıştır.

 

André-Marie Ampère’in Eğitim Hayatı

Oldukça zengin ve başarılı olan André-Marie Ampère'in eğitim hayatı, doğduğu şehir olan Lyon’da başlamıştır.

Çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu matematik ve felsefe konularında kendi kendine çalışmalar yaparak kendini geliştirmiştir. Ayrıca, babası da matematikçi olduğu için, matematik konularına erken yaşlardan itibaren aşina olmuştur.

Daha sonra, Lyon'daki Collège de la Trinité okuluna kaydolarak Latince, Yunanca, felsefe ve matematik gibi konularda eğitim almıştır. Aldığı eğitimle birlikte matematik konusunda kendini daha da geliştirme fırsatı bulmuştur. Ampère, daha sonra Paris'e taşınmış ve matematik, fizik ve kimya konularında eğitim aldığı Ecole Polytechnique adlı ünlü bir matematik okuluna girmiştir. Burada, Joseph Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace ve Gaspard Monge gibi ünlü bilim insanlarından ders almıştır. Özellikle matematik ve mekanik konularında üstün bir yeteneğe sahip olan Ampère, bu yeteneğiyle hocalarının dikkatini çekmiştir.

1801'de Ampère, Collège de France'da matematik ve fizik profesörü olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında, manyetizma ve elektrik konularına olan ilgisi artmıştır. 1820'de yaptığı deneylerle, elektrik akımının manyetik alan yarattığını keşfetmiştir. Bu keşif, elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan en önemli keşiflerden biri olmuştur.

Bilime yaptığı katkılar nedeniyle birçok ödül almıştır. 1826 yılında Royal Society üyesi seçilmiştir ve aynı yıl Fransız Bilimler Akademisi'ne kabul edilmiştir. 

Bugün, Ampère'in adı elektromanyetizma teorisinde kullanılan birimlerden biri olan amper ile anılır. André-Marie Ampère, manyetizma ve elektrik arasındaki bağlantıyı keşfi ve elektromanyetik teorisinin geliştirilmesi gibi çalışmalarıyla, modern fizik ve mühendislik alanlarına büyük katkılarda bulunmuştur. Onun çalışmaları, günümüzde hala kullanılan birçok teorinin temelini oluşturmuştur.

Eğitim hayatı boyunca gösterdiği başarılar, alanındaki çalışmaları, onu dünya çapında tanınmış bir bilim insanı haline getirmiştir. Ampère, eğitim hayatı boyunca özellikle matematik konusunda büyük bir tutkuyla çalışmış ve birçok keşif yaparak alanındaki gelişmelere önemli katkılar sağlamıştır.

 

André-Marie Ampère’in Bilim Dünyasına Katkıları

Ampère, elektromanyetizma alanındaki çalışmaları ve yaptığı önemli keşiflerle bilinir. Elektrik ve manyetizma arasındaki bağlantıyı anlamak için yaptığı çalışmalar, modern elektrik ve manyetizma teorilerinin temelini oluşturur. 

Ampere Ölçeği
Ampère Ölçeği

İşte Ampère'in icatlarından bazıları:

  1. Elektromıknatıs: Elektrik akımıyla manyetik alan yaratabileceğini keşfetmiştir. Bu keşif, elektromıknatısın icadına yol açmıştır. Elektromıknatıs, elektrik akımı geçirildiğinde manyetik alan üreten bir cihazdır. Bu icat, modern elektromanyetik teorinin temelini oluşturmuştur.
  2. Ampère Kanunu: Elektromanyetik alanı tanımlayan Ampère Kanunu'nu keşfetmiştir. Bu kanun, manyetik alanın bir elektromıknatısın tellerinde oluşan akım yoğunluğuna bağlı olduğunu belirtir.
  3. Ampère Ölçeği: Elektrik akımının şiddetini ölçmek için kullanılan Ampère Ölçeği'ni geliştirmiştir.
  4. Elektromanyetik Teori: Elektromanyetik teorinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi keşfetmişti ve bu ilişkiyi açıklayan bir teori geliştirmiştir.

 Ampère'in bu keşifleri, modern elektrik ve manyetizma teorisinin temelini oluşturur ve günümüzde hala kullanılmaktadır.

 

Amper Yasası Nedir?

Ampere kanunu, bir manyetik alanın belirli bir yol boyunca, o yolda bulunan akımların (elektrik yüklerinin) toplamına bağlı olduğunu ifade eden bir fizik kanunudur. Bu kanun, elektromanyetizma alanındaki temel kanunlardan biridir.

Ampere kanunu, manyetik alanın bir elektromıknatısın tellerinde oluşan akım yoğunluğuna bağlı olduğunu belirtir. Bir manyetik alanın yönü, Ampere döngüsü olarak adlandırılan bir kapalı döngü boyunca dolaşan bir hayali çizgiye (Amperian döngüsü) dik olan yönünde bulunur.

Manyetik alanın hesaplanmasında kullanılır ve manyetik alanın dalgalarının hareketini açıklar. Bu kanun, elektromanyetik teorinin temelini oluşturur ve birçok uygulama alanında kullanılır, örneğin manyetik alanların ölçümünde, oluşturulmasında ve kontrolünde kullanılır. Ayrıca bu kanun yardımıyla Faraday kafesi gibi buluşlar yapılmıştır.

Ampère, manyetik kutupların çekim ve itme güçlerini inceleyerek, kutupların birbirlerini nasıl etkilediğini de belirlemiştir. Elektrik akımının manyetik alanını hesaplamak için kullanılan Ampère yasaları, elektromanyetizmanın temel prensiplerinden biridir. Bu yasalar, günümüzde hala elektrik mühendisliği ve manyetizma alanlarında kullanılır.

amper yasası

 

André-Marie Ampère'in Eserleri ve Aldığı Ödüller

Çalışmaları ve keşifleriyle birçok ödül kazanan Ampère, 1824 yılında Fransız Bilimler Akademisi'ne üye seçilmiştir. Ayrıca Fransa'nın en yüksek akademik onuruna sahip olan Légion d'honneur nişanı da dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır. Bilimsel araştırmalarıyla dünya çapında tanınmış bir bilim insanı haline gelmiştir.

Ampère'in önemli çalışmaları arasında Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques (Elektrodinamik olayların matematik teorisi üzerine bir tez) sayılabilir.

 

André-Marie Ampère'in Yaptığı Elektromanyetizma Çalışmaları

Andrè Marie Ampère, manyetik alanların elektrik alanları tarafından etkilendiğini keşfetmiştir ve bu keşfi elektromanyetik teorinin temellerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca manyetik kuvvetin manyetik alan hatları boyunca dönmesi nedeniyle oluştuğunu da keşfetmiştir.

Ampère'in elektromanyetik teori alanındaki çalışmaları, bugün hala kullanılan birimlerden biri olan amper birimine adını vermiştir. Ayrıca, Ampère'in manyetik alanların etkileşimini açıklayan yasaları, elektromanyetik teorinin gelişmesine önemli bir katkı sağlamıştır.

Elektromanyetik teorinin yanı sıra elektrostatik, manyetostatik ve elektrodinamik alanlarda da çalışmalar yapmıştır. Elektrik akımlarının yönü hakkında yeni bir ilke üzerine yaptığı deneysel bir tez de Ampère'in önemli çalışmaları arasında yer almıştır. Tüm bu çalışmaları, Ampère'i elektromanyetizma teorisinin gelişmesine önemli bir katkı sağlayan bir bilim insanı haline getirmiştir.

 

André-Marie Ampère ve Florun Keşfi

Elektromanyetizma alanında yaptığı çalışmalarla tanınsa da Ampère'in keşifleri yalnızca bununla sınırlı değildir. 1810 yılında flor elementini de keşfetmiştir.

Flor, günümüzde florin olarak bilinen altın bir para birimine adını veren elementtir. Ampère, manyetik etkileşimleri ölçmek için kullandığı bir cihaz olan Ampere ölçeği ile çalışırken, bir manyetik akımın Flor adı verilen bir maddeyi etkilediğini fark etmiştir.

Flor elementinin özelliklerini incelemeye başlamıştı ve bu elementin manyetik alanlarla etkileşime girerek manyetik özelliklerini değiştirebildiğini keşfetmiştir. Bu keşif sayesinde flor elementini kimyasal olarak ayırmayı başarmış ve elementin özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyen ilk bilim adamı olmuştur.

Ampère'in flor elementi keşfi, o dönemde bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırmıştır. Flor elementi, diğer elementlerden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle, elementlerin nasıl davrandıklarını anlama konusunda önemli bir adım olarak görülmüştür.

Flor elementinin keşfi kimya alanında da büyük bir etki yaratmıştır. O dönemde, kimyada elementlerin özellikleri ve davranışları hala keşfedilmemiştir. Ampère'in keşfi, kimyada elementlerin farklı özelliklere sahip olabileceği fikrini ortaya çıkarmış, elementlerin özelliklerinin araştırılması konusunda büyük bir itici güç olmuştur.

Florun keşfi

 

André-Marie Ampère Hakkında Çok Bilinmeyen Bilgiler 

André-Marie Ampère'in pek bilinmeyen bazı ilginç gerçekler şu şekilde sıralanabilir:

  • Lyon'daki Collège de la Trinité okulunda Latince, Yunanca, felsefe ve matematik gibi konuları öğrenmiştir. Buradaki öğretmenlerinden hiçbiri matematikçi değildi ve matematik konularında kendini geliştirmesi tamamen kendi çabaları sayesinde olmuştur.
  • Ampère'in ismi, elektromanyetik teori alanındaki çalışmaları nedeniyle, elektrik akımlarının birimleri olan amper birimine verilmiştir.
  • Çalışmaları, bugün hala kullanılan manyetik alanların etkileşimini açıklayan yasaları içerir.
  • Matematiksel nesneleri görselleştirmek için üç boyutlu çizimleri kullanmıştır. Bu, günümüzde bilgisayar grafikleri ve diğer teknolojilerde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
  • Müzikle de ilgilenmiş ve birçok kez orkestra şefi olarak görev yapmıştır.
  • Ampère’nin ismi, Eyfel kulesine yazılan 72 ünlü isimden biridir.

 

André-Marie Ampère’in ilham kaynağı olduğu ve bilime olan katkıları sayesinde ışık olduğu Nikola Tesla ve Thomas Edison gibi ünlü bilim adamlarının hayatlarını daha yakından incelemek için yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

 


Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.