Elektrik Aboneliği İşlemleri

İş Yeriniz için Elektrik Aboneliği

İş Yeriniz için Elektrik Aboneliği

İş yerinizin yeni elektrik aboneliği alma işlemlerini hızlıca ve kolaylıkla tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ev elektrik aboneliği almak için gerekli belgeleri inceleyebilir, başvurunuzu nereden yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

İş Yeriniz için Yeni Elektrik Aboneliği Alırken Gereken Evraklar


Müşteri İlişkileri Merkezimizde hızlıca işlemlerinizi yapmak için randevu almanızı öneririz.

Elektrik Aboneliği İşlemleri

Başvuru Evrakları


 • Aktif abonelik olması durumunda fiili kullanımı kanıtlayıcı belge (ikametgah, noter onaylı kira sözleşmesi, su veya doğalgaz faturası vb.)

Abonelik tipinize göre gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.

Elektrik Aboneliği İşlemleri
 • Tesisat Numarası / Sayaç Barkod Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura
 • Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Aslı  (Yalnızca kimlik doğrulama için kontrol edilerek geri verilecektir.)
 • Mal sahibi Ad Soyad / Unvan (Şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, şirket ise Vergi Numarası da sunulmalıdır.)
 • Vergi Levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),
 • Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,
 • İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre Vekâlet / İmza Sirküleri / Veraset İlamı
 • Yeni kiracı için kullanım hakkını belgeleyen evrak (Kira kontratı veya Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ile sunulmalıdır.)
 • Geçerliliği devam eden DASK Poliçe Numarası (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs. için gereklidir, tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar için DASK zorunluluğu aranmamaktadır.)
Elektrik Aboneliği İşlemleri
 • Başvuru dilekçesi
 • Tesisat numarası (İlk abonelik ise iş bitim belgesi gerekmektedir.)
 • Yetkilinin T.C. kimlik numarası
 • İmza sirküleri
 • Sanayi sicil belgesi
 • Abonelik alt gruplarına göre ek belgeler
 • Arıtma Tesisleri: Çevre ve Orman Bakanlığı belgesi
 • Açma ruhsatı faaliyet belgesi
Elektrik Aboneliği İşlemleri
 • Tesisat Numarası / Sayaç Barkod Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura
 • Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Aslı  (Yalnızca kimlik doğrulama için kontrol edilerek geri verilecektir.)
 • Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı ( Suyun yeraltından çıkarılması veya yerüstü kaynaklarından alınması durumunda DSİ'den alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izni)
 • Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge
 • Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler
 • Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise, şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, şirket kaşesi
 • Kanunun ilgili maddesinde belirtilen faaliyet alanlarından birinde bulunduğunu gösterir belge  (Dağıtım Lisans Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarında; “Madde 5 -“(3) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, ticari hindi kümesi, ticari kaz kümesi, ticari bıldırcın kümesi, ticari ördek kümesi, su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da bu abone grubuna dâhildir.)

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm sözleşme başvuruları için güvence bedeli, kesme-bağlama bedeli ve damga vergisi alınmaktadır.

Usulüne uygun olarak imzalanan sözleşmeler aynı gün içerisinde kayıt altına alır ve dağıtım şirketine bilgilendirme yapılır. Bildirim anından itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi; İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde, imar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde, elektrik enerjisini bağlar.

Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 48. gereğince elektrik aboneliği sözleşmelerinin fiili kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Güvence bedeli olarak bankalardan alınacak süresiz kati (kesin) teminat mektubu kullanılabilir.