Enerji İzleme Sözlüğü

Enerji İzleme Sözlüğü

Enerji İzleme Sistemleri sözlüğünden bilemeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz

Alt Kırılım

İşletmede buzdolapları, klimalar, fanlar prizler gibi yüksek tüketime sahip alt yüklerdir.

Cihaz Kurulumu

Müşteri talebini karşılayacak hizmetler için gereken donanımın montajıdır.

Donanım:

Tesiste kullanıcılara kurulumu gerçekleştirilecek olan cihazları ifade eder.

Güç Kalitesi:

Son kullanıcı yüklerinin veya elektrik şebekesine bağlı ekipmanların, önemli bir performans ve ömür kaybı yaşamadan, istenilen şekilde çalışmasını sağlayan bir dizi elektriksel parametreler ve limitlerdir.

HVAC Units:

Equipment, distribution networks and terminals used in buildings to provide one or all of the following: heating, ventilation and air conditioning, fresh air, cooling and humidity control.

IPMVP (International Performance Measurement and Vertification Protocol):

Enerji verimliliği yatırımlarının sonuçlarını ölçmek, talep yönetimi ve yenilenebilir enerji projelerine yatırımı artırmak için en iyi uygulamaları ifade eder.

ISO 140001:

A standard that acts as a guide to determine environmental factors and take these factors under control through required measures to minimize environmental harm in the process phase of the product.

ISO 14064

Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama çalışması, sebep olduğu sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ve raporlanmasına kılavuzluk yapan bir standarttır.

Jeneratör:

Elektrik kesintisi anında otomatik devreye girerek elektrik üreten, kesintisizlik sağlayan kritik ekipmandır.

Karbon Ayak İzi:

Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Keşif:

Müşteri ile birlikte doldurulacak ön keşif formunun yükleniciye iletilmesi ile birlikte müşteri tesisinin ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi için yüklenici tarafından gerçekleştirilecek satış öncesi adımdır.

Kompanzasyon Takibi:

Kompanzasyon panosunun reaktif güç dengeleme kontrolünün sağlanması ve reaktif aşımın önlenmesidir.

Kontrol:

Uygun altyapı olması halinde, yüklerin manuel, takvimlendirilmiş veya programlanmış biçimde kontrolünün (açma, kapama, set değer verme gibi) gerçekleştirilebilmesi işlemidir.

Kritik Olmayan Çağrılar:

Sistemin tamamen kullanılamaz hale gelmesi dışında kalan rapor, sorgu, e-posta ve SMS gibi bildirim hizmetlerinin alınamaması, veri toplama ile ilgili, arayüz ekranlarında ya da arka planda yer alan yazılımsal hatalar olması halindeki müşteri çağrılarıdır.

Kritik(Acil) Çağrılar:

Sunulan hizmetlere bağlantı sağlanamaması, servislerin bir kısmının durması halindeki müşteri çağrılarıdır.

Ön Keşif Formu:

Müşteri ihtiyaçlarının, tesis özelliklerinin detaylarının ve müşterideki kontak kişi bilgilerinin kaydedildiği formdur.

Platform Devreye Alma:

Müşterinin satın aldığı servisleri bilgisayar ve cep telefonları üzerinden görüntüleyebileceği yazılım ve arayüzlerin devreye alınmasıdır.

Platform/ Uygulama:

Bilgisayar veya mobil cihazlara entegre edilmiş sistem üzerinden anlık verilerin iletilmesini sağlayan yazılımdır.

Reaktif Tüketim:

Reaktif enerji, sisteme bağlı tüketim yapan ekipmanların çalışabilmesi için aktif enerji ile birlikte çekilen güçtür. Geçici olarak kapasitif ve endüktif bileşenler nedeniyle ileri geri akan elektrik veya manyetik alan formunda saklanır.

Reaktif Ceza:

Reaktif gücün seviyesi belli noktayı aştığında elektrik faturasında ödenen ceza bedelidir.

Servis Yöneticisi:

Müşteri tarafından kullanıcı oluşturma, tanımlamalar yapma vb. daha geniş yetkilere sahip ve teknik destek ve bakım süreçlerinde kontak kurulacak kişidir.

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı):

Elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri şebekede meydana gelen veya gelebilecek çöküntüler, yükselmeler, ani değişiklikler, harmonikler gibi gerilim dalgalanmalarına karşı koruyan hem de enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan cihazlardır.

Yazılım:

Donanımların kontrolünü sağlayan ve tüketim gibi verileri web veya mobil uygulamalar üzerinden sunulmasını sağlayan sistemdir.

Yük Kontrol:

Kontrol modülü kapsamında sunulan; priz, klima gibi yükleri uzaktan ya da tek bir noktadan kontrol edebilme imkanıdır.